Temeljm Hrvatske i Mađarske suradnje u korištenju sredstava EU Arboretum Lisičine ponovno izrasta iz zaborava korova u koji ga je zaodjenuo Domovinski rat

Arboretum Lisičine, jedno od najljepših izletišta slatinskog kraja, postat će Eko centar.

Revitalizacija arboretuma koji je uništen za Domovinskog rata rezultat je suradnje Hrvatskih šuma s Upravom šuma iz mađarskog Kapošvara. Riječ je o projektu pod nazivom „Natura No1″ vrijednom 552.028 eura u kojem EU u troškovima cjelokupnog projekta sudjeluje sa 85 posto, a Hrvatske šume sa 15 posto sredstava, kazala nam je Nataša Rap iz Hrvatskih šuma.

U Arboretumu je zasađeno više od tisuću autohtonih i egzotičnih biljnih vrsta, a prostire se na površini od 40 hektara.

Tijekom Domovinskog rata Arboretum je bio okupiran i devastiran, a dio biljaka se zbog nebrige i neprimjerenog održavanja osušio i nestao.

Maja Šantoši
Večernji list