Nastavu pohađaju učenici od I. – IV. razreda iz naselja Nova Jošava, Stara Jošava, Crkvari i Šumeđe. Zbog malog broja polaznika radi se u dva kombinirana odjeljenja. U školskoj godini 2012./13. u kombinaciji I., III je 13, a II.i IV. razred je 13 učenika.

Nova zgrada Područne škole Nova Jošava, Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić iz Orahovice, dovršena je te se početkom rujna očekuje otvorenje. Dobra je to vijest za 26 učenika koji će od 2. rujna sjediti u novim školskim klupama i, konačno, adekvatnom prostoru.

Stara područna škola u Novoj Jošavi je, unatoč brizi odgojno-obrazovnih djelatnika da se prostor prilagodi, još uvijek neuvjetna za odvijanje nastave sukladno provođenju nastavnog plana i kurikularnim promjenama sadašnjeg vremena te su iz tog razloga Virovitičko-podravska županija i Grad Orahovica odlučili financirati izgradnju nove škole. Radovi na izgradnji nove područne škole započeli su početkom listopada prošle godine, a vrijednost radova je 1,22 milijuna kuna.