Kreativne likovne maske izrađene većinom kao pokretni mobili iz kartona, kaširanog papira i recikliranih materijala postavljene su od strane Gradskog muzeja Virovitica na nekoliko gradskih lokacija 22. veljače. Maske su zamišljene kao interaktivni objekti s ciljem poticanja prolaznika na fotografiranje s njima.

Maske su izradili članovi LIK-a ˝Nikola Trick˝: Ankica Fijala, Anja Brabec, Igor Fućkar s učenicima Mariom Brnadićem i Stjepanom Jovanovićem, Nada i Damir Smiljanec, Slobodan Blaževski, Jaroslava Lulić, Vladimir Drimal, Tatjana Lulić-Prpić, Natalija Vidak, Gordana Čurik i Bernarda Idžojtić te polaznici/ce dječje likovne radionice LIK-a ˝Nikola Trick˝.

Gradski muzej Virovitica vas poziva da se fotografirate i ˝maskirate˝ s MASKicama i MASK-mobilima te slobodno šaljete fotografije na Facebook stranicu Muzeja!