1

Dana 10.07.2013. godine u 19,00 h, a sukladno Statutu HSP AS, te na temelju odluka donesenih na 1. Izvještajnom saboru HSP AS i 1. sjednici Predsjedništva, održan je Izborni zbor HSP AS za Županijsko vijeće Virovitičko-podravske županije. Zbor je održan u stranačkim prostorijama na adresi Gundulićeva 2, u Virovitici.

Nakon što su utvrđene kvote izaslanika za svaku Podružnicu stranke zboru je nazočilo 30 izabranih izaslanika, te je utvrđeno da su ispunjene sve okolnosti za održavanje Zbora. Za predsjednika Županijskog vijeća HSP AS Virovitičko-podravske županije izabran je dosadašnji koordinator HSP AS za Virovitičko-podravsku županiju Mato Bubaš. Za dopredsjednike su izabrani Mile Bičanić i Marija Đureš.

2

 

Za tajnika je izabran Matija Moslavac, a za rizničara Mirjana Žagar. Za članove Izvršnog odbora Županijskog vijeća izabrani su Franjo Ricl, Lucija Biljaka, Boris Fažo, Ivanka Leci i Milan Janković. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Sami Deda, a za članove Davor Pernar i Željka Krznarić. Za predsjednika Časnog suda izabran je Domagoj Hercigonja, a za članove Rudi Ilić i Ana Marić. Za članove Glavnog stana iz Virovitičko-podravske županije izabrani su Mato Bubaš, Mile Bičanić i Marija Đureš.