Održan drugi sastanak projektnih partnera na projektu u sklopu 4. komponente IPA-e – Menadžeri za lokalni razvoj

Dana 28.01.2013. godine u prostoru zgrade Virovitičko-podravske županije održan je drugi sastanak projekta Menadžeri za lokalni razvoj.

Nositelj projekta je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a partneri su Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije, Petrinjska razvojna agencija i Pučko otvoreno učilište Algebra iz Zagreba.

snimio: Ivan Šemper
snimio: Ivan Šemper

Sastanku su nazočili predstavnici svih partnera u projektu kako bi se dogovorili oko detalja izvedbe aktivnosti drugog tromjesečja. Naime, do sredine travnja planira se verifikacija pilot programa koji je trenutno u izradi, a kojim će se osposobiti 45 visokoobrazovanih nezaposlenih osoba za pisanje i provođenje EU projekata u tri partnerske županije.

Obuka će se sastojati od teorijskog dijela od 160 sati i praktičnog dijela od ukupno 300 sati kojeg će odabrani kandidati odraditi u razvojnim agencijama, općinama i gradovima u tri navedene županije. Dugoročna svrha projekta je smanjiti nezaposlenost i odljev ljudskih potencijala iz naše regije.