Kvalitetni kontinuirani višegodišnji preventivni rad stručnjaka iz Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prepoznalo je i ove godine Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske te je Zavodu odobrilo financijsku potporu za novi projekt.

Radi se o projektu pod nazivom „Prevencija rizičnih ponašanja kroz specifičnu edukaciju, psihoedukaciju i pomoć mladima u organizaciji slobodnog vremena“ koji su osmislili stručnjaci Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Ciljevi su projekta istražiti pojavnost među djecom i mladima (pušenje, alkohol, kockanje, droge i slobodno vrijeme) i temeljem nalaza kreirati edukaciju za mlade i odrasle te odgovarajuće oblike pomoći u organizaciji slobodnog vremena djece i mladih radi prevencije rizičnih ponašanja i osnaživanja u samozaštitnim ponašanjima. Suradnici u projektu bit će i odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji jer je projekt usklađen s aktivnostima školskih preventivnih programa, a partner u projektu je Udruženje klubova liječenih alkoholičara Slatina. Ovim je projektom tako naglašena i vrlo široka međusektorska suradnja u Virovitičko-podravskoj županiji u smjeru zaštite djece i mladih te njihovih obitelji od rizika kojima mogu biti izloženi. Trajanje projekta ograničeno je na tekuću kalendarsku godinu.