Nakon što su gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i direktor tvrtke „CROMING“ d.o.o. Rajko Stilinović, sukladno odobrenju za početak radova Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Požegi, potpisali Ugovor o obnovi mrtvačnice na židovskom groblju u Virovitici – IV. faza u tijeku su radovi na spomenutom objektu.

Do sada je u uređenje uloženo oko 300.000,00 kuna sukladno projektu uređenja i sanacije zgrade mrtvačnice prvenstveno zbog činjenice da je ovaj objekt zajedno sa Židovskim grobljem jedan je od rijetkih materijalnih tragova nekadašnje židovske zajednice u virovitičkom kraju i predstavlja jedinstveni očuvani spomenik židovske arhitekture u Slavoniji.

Grad Virovitica je putem natječaja za Javne potrebe u kulturi za 2014. godinu od Ministarstva kulture za obnovu dobio 80.000,00 kuna, a ukupna vrijednost radova IV. faze iznosi 101.809,50 kuna.. Završetak radova je planiran je u studenom te će ovom IV. fazom nakon tri godine mrtvačnica na Židovskom groblju biti u potpunosti obnovljena. (Virovitica.hr)