Dobra međumuzejska suradnja Požege i Virovitice utvrđena je kroz etnološko istraživanje prehrane i tradicijskih jela. Etnologinja Maja Žebčević Matić i muzejski fotograf Boris Knez, voditelji priče „Muzej u loncu“ u petak 21. studenog posjetili su naš Muzej te se s etnologinjom Jasminom Jurković Petras uputili u istraživanja k odabranim domaćinima. Radi se o projektu požeškog muzeja s ciljem istraživanja zaboravljenih jela, kao i predstavljanja putem priče, fotografija i recepta onih jela karakterističnih za određeni kraj.

„Muzej u loncu“ odabrao je mikeško jelo „ćurka čorbu“ koju su pripremili domaćini Ljubica i Dragutin Celić, a u Špišić Bukovici „kovrtanje na štapu“ suradnica Vere Marčete i Slave Kalenik. Čuli smo zanimljive priče o Mikešima, o klanju, o raznim jelima i njihovim nazivima, ali i nekadašnjim običajima za poklade i hrani kroz godinu.

Više o ovoj suradnji, kao i recepte zabilježenih jela pratite na našim stranicama, profilu i stranicama Muzeja u loncu na www.muzejuloncu.com