Jučer je na Jankovcu održan mini-kamp sa dvadeset učenika iz Orahovice i Čačinaca. Djeca su se upoznala sa poslovima rendžera, orijentacijom u prirodi, radom GSS-a ….