Inkubator u virovitičkoj bolnici

Na Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Virovitica nabavljen je novi inkubator za intenzivnu skrb novorođenčadi. Visoko sofisticirani uređaj za zbrinjavanje vitalno ugrožene novorođenčadi nastavak je ulaganja u kvalitetu zdravstvene skrbi na tome Odjelu.

Inkubator u virovitičkoj bolnici

„Bez dobre, sofisticirane opreme ne možemo primjereno zbrinjavati najugroženiju populaciju, a u našoj bolnici od 650 poroda godišnje, 30 do 50 djece zahtjeva zbrinjavanje kroz inkubatore, reanimaciju i potpornu terapiju. Zaista smo sretni što je ovako dobar inkubator nabavljen za Odjel za pedijatriju jer vitalno ugrožena novorođenčad bez takvih uređaja ne bi preživjela“ kaže voditeljica Odjela za pedijatriju Edita Smiljanić, dr.med.

Inkubator u virovitičkoj bolnici

Uz novi inkubator vrijedan 156.250,00 kuna, a čija je nabava financirana novcem iz decentraliziranih sredstava, na Odjelu za pedijatriju još su dva slična uređaja. Ranije je nabavljen i reanimacijski krevetić čime su potrebe Odsjeka za neonatologiju potpuno zadovoljene.

Inkubator u virovitičkoj bolnici

„Kontinuirano nabavljamo novu opremu potrebnu Odjelu za pedijatriju i time dokazujemo da nam je briga za zdravlje naših najmanjih pacijenata i kvaliteta zdravstvene skrbi u Općoj bolnici Virovitica prioritet u poslovanju“ istaknula je sanacijska upraviteljica dr.sc. Marijana Živko, dr.med.

Inkubator u virovitičkoj bolnici