Virovitičko odlagalište otpada (aj)
Virovitičko odlagalište otpada (aj)

Na 17. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotreno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2013. godini čijom analizom je uočena potreba za daljnjom stalnom edukacijom kako građanstva i gospodarskih subjekata koji proizvode otpad tako i stručnih osoba koje sudjeluju u praćenju provedbe samog Plana rekao je na ovu temu privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice Marijo Klement. Pročelnik Klement posebno je naznačio da je u 2013. godini ponovno zabilježeno smanjenje količine otpada na gradskom odlagalištu i to 10,37% u odnosu na 2012. godinu, odnosno smanjenje od 52,66% u odnosu na 2007. godinu što je rezultat rada i napora Grada Virovitice i komunalne tvrtke „Flora Vtc“ d.o.o. na poticanju, osvješćivanju i edukaciji građana o potrebi i korisnosti razvrstavanja otpada prema vrsti, te informiranju o načinu njegovog preuzimanja i krajnjeg odlaganja.

Gradonačelnik Ivica Kirin na kraju je napomenuo činjenicu da na gospodarenje otpadom u gradu Virovitici utječe i količina otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave a koji se zbrinjava na području grada, što je dovelo do promjene u smislu povećanja kapaciteta odlagališta, povećanja vrijednosti sanacije odlagališta, kao i produžetak rokova završetka sanacije, te zatvaranja odlagališta. (Virovitica.hr)