Kako je i najavljeno uskoro se kreće sa sanacijom mosta preko toka Javorice u odvojku Voćinske ulice u Slatini. Nakon prvotno odrađenih pripremnih radova na oslobađanju terena oko samog mosta, nabavljene su armiranobetonske cijevi promjera 150 centimetara. Podsjetimo, riječ je o mostu koji se prošle godine urušio pod teretom poljoprivrednih strojeva, a bit će zamijenjen propustom od spomenutih armiranobetonskih cijevi. Potrebni materijal za sanaciju mosta nabavio je Grad Slatina, a ugradnju cijevi u korito vodotoka obavit će se pod nadzorom Hrvatskih voda.