Nagrada „Višnja Šeta“ za životno djelo, Hrvatske udruge školskih knjižničara, dodijeljena Ljerki Medved, školskoj knjižničarki iz Osnovne škole Voćin

U Zadru je 8. travnja 2016. godine za vrijeme trajanja 28. Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske Hrvatska udruga školskih knjižničara dodijelila nagrade najboljim knjižničarkama i knjižničarima prema prijavama za ovu kalendarsku godinu.

VoćinŽupanijsko stručno vijeće školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije je na 2. županijskom stručnom vijeću u školskoj godini 2015./2016., donijelo odluku o kandidiranju kolegice Ljerke Medved, školske knjižničarke u Osnovnoj školi Voćin, za Nagradu „Višnja Šeta“, nagradu strukovne udruge školskih knjižničara u Republici Hrvatskoj.

Rad kolegice Ljerke prepoznat je i cijenjen i kao takav predstavlja pravi i najvažniji kriterij za dodjelu Nagrade. U svojem dosadašnjem radu, kolegica Medved se oslanjala na inovativne metode, napredak školskoga knjižničarstva pokrenut vlastitim snagama i stalnu edukaciju u procesu napredovanja i otvaranja novih mogućnosti mladim kolegama kroz mentorski rad.

Posebno se istaknula u radu Županijskoga vijeća školskih knjižničara, donoseći novine i stvarajući poticajnu klimu u radu i usavršavanju kolega te vođenjem istog ostvarila zavidne rezultate tijekom punih četrnaest godina. Naučene menadžerske sposobnosti koje je stekla ravnajući školom i ovdje su bile primijenjene i prepoznate.

Brojnim je aktivnostima svoju školsku knjižnicu učinila središtem, suvremenim susretištem ideja i znanja te ju višestruko afirmirala kao informacijsko, kulturno i odgojno središte ne samo škole, već i mjesta u kojemu živi.

Svoj višegodišnji rad na zagovaranju i razvijanju školskoga knjižničarstva popunila je brojnim izlaganjima na svim razinama – onoj školskoj, županijskoj, međužupanijskoj i državnoj, a provođenjem brojnih projekata, u praksi pokazala primjenu mnogih, otvorenih mogućnosti te ostvarila ciljeve modernih metodičkih pogleda. Stalnim stručnim usavršavanjem osobno je napredovala, a time i omogućila napredak članova svojega županijskog stručnog vijeća i ostalih vijeća s kojima je surađivala.

Osim stručnim, bavi se i humanitarnim radom po kojemu je prepoznata u svojoj sredini.

Cijenjena od svojih suradnika u školi, kolega s kojima dijeli struku te ostalih školskih knjižničara u Republici Hrvatskoj, članovi Županijskoga stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije vjeruju da je kolegica Ljerka Medved izvrstan kandidat za Nagradu „Višnja Šeta“ i to za nagradu za životno djelo te su predložili da joj se nagrada dodijeli 2016. godine.

Na prijedlog članova ŽSV-a školskih knjižničara Virovitičko-podravske županije, ovogodišnja četveročlana komisija u sastavu dr. sc. Korina Udina, dr. sc. Jasna Milički, Irja Jerković i Danica Pelko, dodijelila je Ljerki Medved nagradu za životno djelo, jedno od većih priznanja kojega školski knjižničari u Republici Hrvatskoj mogu dobiti, „za dugogodišnji predani rad u školskom knjižničarstvu i doprinos knjižničarskoj profesiji“.

Voditelj Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara
Josip Strija, prof. i dipl. knjiž.