Slatinska fontana na Trgu svetog Josipa za vrijeme zimskih mjeseci bila je isključena. Kako bi se ponovno pustila u rad bilo je potrebno obaviti redoviti servis. Prema tome obavljeno je čišćenje ”prstena” cijevi i mlaznica, čišćenje bazena fontane, te servis pumpe za vodu. Nakon što su radovi obavljeni fontana je ponovno puštena u rad.