Krajem travnja u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 8.455 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (ožujak 2016.) evidentirano je 7,2% ili 660 osoba manje, a u odnosu na prošlu godinu (travanj 2015.) nezaposlenost je manja za 12,7% ili 1240 nezaposlenih osoba.

Krajem travnja 2016. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 4.616 nezaposlenih žena, s udjelom od 54,5% naspram 3.839 nezaposlenih muškarca ili 45,5%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom povećao se za 0,1 postotnog boda, a u usporedbi s travnjom prošle godine povećao se za 1,6 postotna boda.

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe preko 50 godina starosti (29,8%). Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila u svim dobnim skupinama. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine nezaposlenost se, također smanjila u svim dobnim skupinama.

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (2.826 ili 33,4%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.455 ili 29%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.147 ili 25,3%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (536 ili 6,3%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (187 ili 2,2%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (304 ili 3,5%).

Krajem travnja na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba:  Ispostava Virovitica – 3.832,
 Ispostava Slatina – 2.830,
 Ispostava Orahovica – 1.009,
 Ispostava Pitomača – 784.