Nezaposlenost manja za 10,7% ili 1103 nezaposlene osobe

Krajem ožujka u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 9.115 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (veljaču 2016.) evidentirano je 4,2% ili 408 osoba manje, a u odnosu na prošlu godinu (ožujak 2015.) nezaposlenost je manja za 10,7% ili 1103 nezaposlene osobe.

Nezaposleni prema spolu

Krajem ožujka 2016. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 4.965 nezaposlenih žena, s udjelom od 54,4% naspram 4.150 nezaposlenih muškarca ili 45,6%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom povećao se za 1 postotni bod, a u usporedbi s ožujkom prošle godine povećao se za 1,7 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe preko 50 godina starosti (28,9%). Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila u svim dobnim skupinama. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine nezaposlenost se, također smanjila u svim dobnim skupinama.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (3.098 ili 33,9%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.633 ili 28,8%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.327 ili 25,5%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (553 ili 6%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (196 ili 2,1%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (308 ili 3,3%).