Krajem srpnja u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bile su evidentirane 8.582 nezaposlene osobe. U odnosu na prošli mjesec (lipanj 2015.) evidentirano je 0,7% ili 64 osoba više, a u odnosu na prošlu godinu (srpanj 2014.) nezaposlenost je manja za 11,2% ili 1082 nezaposlene osobe.

Krajem srpnja 2015. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bile su evidentirane 4.594 nezaposlene žene, s udjelom od 53,5% naspram 3.988 nezaposlenih muškarca ili 46,5%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom povećao se za 0,7 postotna boda, a u usporedbi sa srpnjem prošle godine povećao se za 0,8 postotna boda.
Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od preko 50 godina (28,5%). Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom povećala samo u dobnoj skupini do 19 godina. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine nezaposlenost se povećala samo kod osoba u najmlađuj dobnoj skupini do 19 godina, dok druge dobne skupine bilježe pad nezaposlenosti.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (2.870 ili 33,4%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.410 ili 28,1%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.195 ili 25,6%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (543 ili 6,3%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (258 ili 3%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (306 ili 3,6%).

Nezaposlenost prema Ispostavama

Krajem srpnja na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba: Ispostava Virovitica – 3.902,
Ispostava Slatina – 2.883, Ispostava Orahovica – 994, Ispostava Pitomača – 803.
Nezaposlenost prema gradu i općini stanovanja

Krajem srpnja 2015. godine evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba: grad Virovitica-1.932, grad Slatina-1.536, grad Orahovica-403, općina Pitomača-803, općina Crnac-151, općina Čačinci-252, općina Čađavica-267, općina Gradina-459, općina Lukač-371, općina Mikleuš-193, općina Nova Bukovica-193, općina Sopje-287, općina Suhopolje-744, općina Špišić Bukovica-389, općina Voćin-407, općina Zdenci 188.

Nezaposlenost hrvatskih branitelja

Krajem srpnja 2015.godine na evidenciji Područnog ureda Virovitica bila su prijavljena 922 nezaposlena hrvatska branitelja, što je za 2,8% ili 27 nezaposlenih branitelja manje u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isti period prošle godine broj nezaposlenih branitelja smanjio se za 132 osobe ili 12,5%. Udio branitelja u ukupnom broju nezaposlenih obuhvaća 10,7%.