Krajem veljače u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bile su evidentirane 11.873 nezaposlene osobe. U odnosu na prošli mjesec (siječanj 2014.) evidentirano je 1,9% ili 227 osoba više, a u odnosu na prošlu godinu (veljača 2013.) nezaposlenost je veća za 4,1% ili 465 nezaposlenih osoba.

Nezaposleni prema spolu

Krajem veljače 2014. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 6.070 nezaposlenih žena, s udjelom od 51,1% naspram 5.803 nezaposlenih muškarca ili 48,9%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom povećao se za 0,1 postotna boda, a u usporedbi s veljačom prošle godine povećao se za 0,1 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od 20 do 29 godina (28,8%), dok udio osoba u dobi od 50 i više godina iznosi 24,5%. Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila samo u dobnoj skupini do 19 godina, dok je u svim ostalim dobnim skupinama došlo do povećanja nezaposlenosti . Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u dobnim skupinama do 29 godina starosti, dok sve ostale dobne skupine bilježe povećanje nezaposlenosti.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (4.196 ili 35,3%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (3.384 ili 28,5%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.948 ili 24,8%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (728 ili 6,1%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (242 ili 2%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (375 ili 3,1%).

Nezaposlenost prema Ispostavama

Krajem veljače na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba:

  • Ispostava Virovitica – 5.162,
  • Ispostava Slatina – 3.992,
  • Ispostava Orahovica – 1.521,
  • Ispostava Pitomača – 1.198.

Nezaposlenost prema gradu i općini stanovanja

Krajem veljače 2014. godine evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba: grad Virovitica-2.467, grad Slatina-2.131, grad Orahovica-630, općina Pitomača-1.198, općina Crnac-219, općina Čačinci-403, općina Čađavica-342, općina Gradina-616, općina Lukač-550, općina Mikleuš-248, općina Nova Bukovica-295, općina Sopje-390, općina Suhopolje-985, općina Špišić Bukovica-540, općina Voćin-586, općina Zdenci 269.