Prije dvije godine općina Nova Bukovica ostala je bez ambulante opće medicine te su stoga pacijenti bili primorani ići u ambulante u Mikleušu ili Slatini. Inicijativom župana virovitičko-podravskog Tomislava Tolušića i načelnika Općine Nova Bukovica Željka Vencla krenulo se u prikupljanje dokumentacije i traženje lokacije za novu ambulantu. Općina je od župe u Novoj Bukovici dobila na korištenje na 30 godina zgradu na Trgu dr. Franje Tuđmana koju je potrebno rekonstruirati i prenamijeniti za potrebe stomatološke i ambulante opće medicine.

Prošle godine izdana je građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade za potrebe stomatološke i ambulante opće medicine.
Prema riječima načelnika Željka Vencla financiranje rekonstrukcije moguće je iz fondova EU, ali i putem domaćih natječaja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.