620

Povodom Svjetskoga dana mentalnog zdravlja (10. listopada) Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova u suradnji objavili su novu publikaciju pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; proaktivna skrb psihologa o mentalnom zdravlju psihički bolesnih odraslih osoba“. Autori su Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i diplomirani psiholog-profesor Marina Pleša, zaposlena u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Borova.

Radi se o novoj, četvrtoj po redu publikaciji u nizu publikacija pod zajedničkim nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ objavljenih od 2010. godine do sada u okviru aktivnosti koje je u svrhu afirmacije psihologije, uključivanja primijenjene psihologije u područje zaštite i promicanja mentalnog zdravlja i rješavanja društveno relevantnih pitanja mentalnog zdravlja, a primjenjujući biopsihosocijalni pristup mentalnom zdravlju, pokrenula skupina psihologa zaposlenih u županijskim zavodima za javno zdravstvo (Viktor Božičević, Siniša Brlas i Marina Gulin).

Knjiga „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ (2010.) bila je prva u nizu publikacija koja je poslužila kao polazište za stručnu javnu raspravu o uključivanju primijenjene psihologije u područje zaštite i promicanja mentalnog zdravlja. Druga knjiga koja je uslijedila nakon toga „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; prijedlog smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“ (2011.) rezultat je neposrednog aktivnog sudjelovanja gotovo pedeset stručnjaka koji su svojim konstruktivnim, iskustvenim i iskoristivim znanjima i prijedlozima omogućili da psihologija po prvi puta kod nas dobije referentni okvir za djelovanjem u pojedinim područjima rada u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja slijedom područja i mjera Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Treća knjiga „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“ (2012.) sadržajem obuhvaća prioritetna područja Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2012. do 2016. godine i prezentira dobru psihološku praksu u tim područjima, afirmirajući stručne aktivnosti psihologa u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja, te je stoga i pisana u formi priručnika (tekstovi 47 autora) s namjerom da bude vodič i podrška psiholozima u praksi, a usmjerena je i unaprjeđivanju međusektorske suradnje u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja.

Ova posljednja u nizu, četvrta po redu publikacija „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; proaktivna skrb psihologa o mentalnom zdravlju psihički bolesnih odraslih osoba“ primjer je kako psiholozi u praksi mogu doprinositi proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju svih, pa i vulnerabilnih populacijskih skupina, ali je ujedno još jedan pokazatelj izvrsne i nužne međusektorske suradnje u ovome području.

Izdavač svih navedenih publikacija je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, dok je kod ove posljednje publikacije Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije glavni izdavač a Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova je suizdavač.