Na Osnovnoj školi Suhopolje stara dotrajala stolarija zamjenjena je novom. Ukupna investicija je 81.000,00 kuna, čime je Virovitičko-podravska županija još jednom pokazala brigu o obrazovanju i školama na području županije.

Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije Vesne Šerepac, stara stolarija bila je dotrajala i time neuvijetna za normalno održavanje nastave.

Podsjetimo, u mandatu župana Tomislava Tolušića izgrađeno je i obnovljeno više od 30 škola i 5 školskih športskih dvorana. Prošle godine otvorene su područne škole u Starogradačkom Marofu, Lukaču, Ćeralijama i Novoj Jošavi, a uskoro će biti otvorene područne škole u Sedlarici i Rogovcu te Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači. (vpz.hr)

a