• Svi naši korisnici bili su višekratno tijekom 2019. g. na razne načine (poštom na kućnu adresu, e-poštom, putem internetskih stranica Flore i JLS-a, objavama na društvenim mrežama, objavama u lokalnim tiskovinama, objavama na lokalnim radijskim postajama, plakatima, lecima, edukativnim brošurama) obaviješteni o svim pojedinostima pružanja “nove” usluge. Svi ste tijekom 2019. g., kao temelj našeg međusobnog ugovora, poštom na kućnu adresu zaprimili Izjave o načinu korištenja javne usluge u kojima smo Vam prezentirali sve pojedinosti i omogućili Vam odabir načina pružanja usluge. Također, kao i do sada, za sve upite i pojašnjenja neograničeno Vam je na raspolaganju naš info-centar pozivom na besplatni broj telefona 0800 444110.

– Važno nam je da shvatite da poskupljenje usluge nije inicirano od strane vaših jedinica lokalne samouprave, niti od Flore kao davatelja usluge. Poskupljenje usluge rezultat je uspostave drugačijeg sustava pružanja usluge i obračuna cijene pružanja usluge propisanog nam novom zakonskom regulativom koja je usklađena s direktivama EU. Suprotno našim željama i nastojanjima Vaših jedinica lokalne samouprave, cijena usluge osjetno raste upravo grupama korisnika usluge koje smo svih ovih godina zajednički štitili: malim domaćinstvima, staračkim domaćinstvima, socijalnim slučajevima, malim obrtnicima i malim poduzetnicima. Ukidaju im se svi dosadašnji popusti i pogodnosti. Na žalost, sustav više ne uvažava, niti socijalne kriterije niti solidarnost između “velikih” i “malih” korisnika, kažu u virovitičkom gradskom komunalcu, tvrtki Flora-Vtc.

Više o svemu pročitajte na stranicama tvrtke Flora Vtc.