Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u oblikovanju javnih politika naziv je rasprave koja je, u organizaciji Državne škole za javnu upravu, Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge i Virovitičko-podravske županije, održana u ponedjeljak, 9. prosinca, u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije.

Ova rasprava je potaknula razmjenu iskustava i dobre prakse između državnih tijela, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana o modelima suradnje u oblikovanju javnih politika između javne uprave i civilnog društva, u skladu s mjerama Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

Rasprava je bila namijenjena službenicima koji u svakodnevnom radu surađuju s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva te službenicima koji rade na pripremi i provedbi strateških dokumenata i pripremi propisa, a potom i djelatnicima ureda državne uprave u županijama koji rade na poslovima registracije udruga te primjeni drugih propisa koji reguliraju djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva.