Tijekom zimskih praznika Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije intenzivno je provodio edukacije učitelja razredne i predmetne nastave u nekoliko osnovnih škola Virovitičko-podravske županije.

Svjesni potrebe prosvjetnih djelatnika o tome da se ponekad osjećaju nedovoljno educiranima, ponudili smo svoje iskustvo, znanja i vještine, kako bi djeca naše županije imale što stručniju podršku i pomoć od strane odgojno-obrazovnih djelatnika koji s njima rade.

Tako su tijekom zimskih praznika učitelji OŠ Voćin, Voćin i OŠ Ivan Goran Kovačić Gornje Bazje sudjelovali u opsežnoj edukaciji (u trajanju od 2 puta po 6 sati) s temom “Pristup i rad s djecom s problemom agresivnost”. Tijekom te edukacije učitelji i nastavnici naučili su što sve uzrokuje agresivno ponašanje, koji su rizični faktori, koje su sve metode intervencije i rada s agresivnom djecom, te koje su njihove jake i/ili slabe strane u radu s agresivnom djecom.

Osim djelatnika ove dvije škole, ovu edukaciju su završili i učitelji OŠ Josipa Kozarca, Slatina u listopadu 2012..

Pod zimskim praznicima edukaciju “Provođenje satova razrednika – vođenje pedagoško-psiholoških radionica” završili su učitelji i nastavnici OŠ Davorin Trstenjak, Čađavica. Na ovoj edukaciji učitelji i nastavnici saznali su kako voditi razred, što sve utječe na ponašanje razreda kao grupe, kako učiti djecu u razredu toleranciji i suradnji, te kako voditi radionice na satovima razrednika.

Osim djelatnika ove škole, ovu edukaciju su završili i učitelji i nastavnici OŠ A.G.Matoša, Čačinci u studenom 2012.

Sve edukacije je pripremila i vodila Sandra Matošina Borbaš, stručna radnica psihologinja.

Evaluacijom edukacija, učitelji i nastavnici su izjavili da su zadovoljni ponuđenim i teoretskim i praktičnim informacijama i osjećaju se kompetentnije za daljni rad u nastavi.

Tijekom 2013. godine nastavljamo suradnju s osnovnim i srednjim školama Virovitičko-podravske županije sa edukacijama – tako će se edukacija “Pristup i rad s djecom s problemom agresivnosti” provoditi u OŠ P.Preradovića, Pitomača i OŠ D.Trstenjak, Čađavica, dok će se u veljači 2013. provoditi edukacija razrednika Strukovne škole Virovitica s temom “Prevencija nasilja u mladenačkim vezama”.