Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, uz svoje domaćine, ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša, načelnika Općine Pitomača, Željka Grgačića i voditeljicu Ispostave Doma zdravlja VPŽ Šteficu Kaša, obišla je zgradu Doma zdravlja u Pitomači.

U 2015. godini, u sanaciju centralnog grijanja navedene zgrade, te obnovu fasade, uz Virovitičko-podravsku županiju i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uloženo je 650.000,00 kuna. Ove godine pak, Dom zdravlja VPŽ je, uz Virovitičko-podravsku županiju i Općinu Pitomača, kako bi poboljšao zdravstvenu kvalitetu usluga za svoje stanovnike, nabavio laboratorijsku opremu, vrijednu 210.000,00 kuna. Osim toga, nabavljena je i nova oprema za zubno-tehničku ordinaciju (200.000,00 kn), a uskoro će stići i novi namještaj u vrijednosti 50.000,00 kuna.

Inače, Dom zdravlja VPŽ, uz Virovitičko-podravsku županiju i VIDRA-u Agenciju za regionalni razvoj VPŽ, prijavit će na natječaj iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ iz područja zdravstva, projekt izgradnje lifta za zgradu Doma zdravlja VPŽ u Pitomači vrijedan 330.000,00 kuna. (Fotografije: Kristijan Toplak)