slatina.hr

Grad Slatina osim brige o zelenim površinama unutar grada vodi brigu i o onima u prigradskim naseljima. U skladu s tim slatinska gradska komunalna tvrtka Slatina KOM započela je s uređenjem i obnovom zelenih nasada na grobljima slatinskih prigradskih naselja.

Prvo na redu bilo je groblje u Radosavcima na čijem je ulazu posađeno 25 čempresa visine 1,5 metar, na razmaku između njih od 1,5 metara.