Hrvatski dnevnik Jutarnji list objavio je danas informaciju kako na graničnom prijelazu Gola, od strane Mađara, dolazi do podizanja čelične ograde nakon čega se očekuje protok izbjeglica prema Virovitici i graničnom prijelazu Terezino Polje.

Izbjeglice, koje u Hrvatsku ulaze preko Bapske, autobusima se prevoze do prihvatnog centra u Opatovcu, a potom ih se usmjerava na granične prijelaze izlaska iz Hrvatske, a Terezino Polje, prema tome, postaje jedan od najvažnijih. Do danas u 9 sati u Hrvatsku je ušlo više od 44.000 izbjeglica.

19h

U planu zatvranje prijelaza Terezino Polje?

U ovim trenucima u kampu u Opatovcu još uvijek traje ukrcavanje izbjeglica u autobuse koji ih voze prema Tovarniku odakle će vlakom ići za Botovo. U isto vrijeme, kolona autobusa kreće se i prema Baranjskom Petrovu Selu kako bi izbjeglice prešle u Mađarsku.

Dojam je da se danas u tom pogledu radi prilično užurbano s obzirom da su Mađari pri kraju izgradnje ograde na granici s Hrvatskom pa postoji mogućnost da zatvore granične prijelaze Baranjsko Petrovo Selo, Terezino Polje i Botovo, preko kojih posljednjih dana iz Hrvatske u tu državu ulaze izbjeglice.

U tom slučaju Hrvatska bi mogla prijeći na takozvani plan C, a koji bi značio da se sve one koji uđu u Hrvatsku vraća nazad u Srbiju, što bi se događalo preko Opatovcu obližnje Šarengradske ade, koja se zbog još uvijek neriješenih graničnih pitanja nalazi pod kontrolom srpskih vlasti.

Jutarnji.hr