Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica za sufinanciranje projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica“.

Gimnazija

Gimnazija je u suradnji s Razvojnom agencijom VIDRA ovaj projekt prijavila na Otvoreni poziv – Pilot projekt Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Od ukupno prijavljenih prihvatljivih troškova u iznosu od 200.000,00 kuna, Gimnaziji je odobren iznos od 187.460,00 kuna.
Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije koja ima za cilj energetsku obnovu. Njome će se postići energetske uštede kroz rekonstrukciju toplinske zaštite ovojnice, termoizolaciju vanjskog zida, termoizolaciju poda prema tlu ili negrijanom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla i zamjenu unutarnje rasvjete energetski učinkovitom…

Ovaj pilot projekt odvija se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u kojem Hrvatska za projekte povećanja energetske učinkovitosti zgrada ima na raspolaganju od 2014. do 2020. godine 311 milijuna eura.

Natječaj je otvoren od 9. srpnja 2015. do 31. prosinca 2020. godine, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kuna. Sredstva su osigirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).