Virovitičko-podravskoj županiji su, prema rezultatima trećeg poziva za prijavu projekata za financiranje bespovratnim EU sredstvima iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, odobreni projekti ukupne vrijednosti 5,5 milijuna eura. Pet projekata, koji su odobreni i čija se provedba odvija i na području Virovitičko-podravske županije, na konferenciji za novinare 12. studenog prezentirali su župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić i ravnateljica VIDRA-e Sanja Bošnjak. Podsjetimo, do sada smo predstavili projekte: Drava4Enjoy, Mađarsko-hrvatske vinske priče, Razvoj i promocija biciklističkog turizma…

Jankovac

Jedan od projekata odobrenih za financiranje bespovratnim EU sredstvima je i projekt „Dvije rijeke – jedna planina za održivi turizam u području Drave, Dunava i Papuka“. Cilj projekta je povezivanje turističkih prirodnih atrakcija Parka prirode Papuk, Kopačkog rita i nacionalnog parka Dunav-Drava. Nositelj projekta je Udruga Zeleni iz Osijeka, a partneri na projektu Park prirode Papuk i Nacionalni park Dunav-Drava iz Mađarske. U sklopu ovog projekta Park prirode Papuk će:

  • napraviti dječje igralište na Jankovcu s učionicom za školu u prirodi,
  • urediti 350 metara staze za osobe s invaliditetom,
  • postaviti signalizaciju za planinarenje i šetanje (84 znaka),
  • postaviti 45 znakova za konjičku stazu,
  • napraviti 3 odmorišta za konje i jahače,
  • izraditi drvenu sjenicu kao odmorište za planinare…

Vrijednost ulaganja na području Parka prirode Papuk će biti 159.774,00 eura. Projekt započinje s provedbom početkom 2013. godine, a trajanje projekta je 20 mjeseci…