U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održan je radni sastanak kojemu su prisustvovali predstavnici Virovitičko-podravske županije, gradova i općina s područja županije i centara za socijalnu skrb. Na sastanku je, između ostaloga, bilo riječi o obvezama jedinica lokalne (područne) samouprave u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi i pružanju socijalnih usluga prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi. Svi nazočni iznijeli su svoje probleme i prijedloge rješenja problema sa kojima se svakodnevno susreću.