U Virovitičko-podravskoj županiji održan je sastanak drvnog klastera VIRIDIS. Tema sastanka bio je daljnji razvoj istraživačkog dijela projekta Panonskog drvnog centra kompetencija. Sastanak je vodila ravnateljica VIDRA-e Razvojne agencije Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak. Navedeni projekt priprema se za nominiranje na prvi natječaj iz strukturnih fondova EU u 2013. godini.

snimio: Ivan Šemper