Sastanak Odbora za pripremu i održavanje 20. sajamske manifestacije „Viroexpo 2015“ održan je u petak, 28. studenog u poslovnim prostorima Virovitičko-podravske županije.

Sastanak je vodio direktor međunarodnog sajma, Igor Andrović.

U skladu s dnevnim redom, raspravljalo se o aktivnostima organizacijskih priprema za jubilarni međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede „Viroexpo“.

Zaključeno je da „Viroexpo 2015“ ima dinamičan sadržaj, što se vidi i po broju pristiglih prijava koje ukazuju na veliki interes izlagača

Povodom sajma bit će održan i drugi međunarodni Forum LAG-ova čiji cilj je okupiti što veći broj LAG-ova sa područja cijele Republike Hrvatske, ali i iz inozemstva.

Podsjetimo se, grad partner nadolazećeg sajma bit će Velika Gorica, dok će zemlja partner po drugi puta biti Mađarska.