Sukladno zaključcima sa radnog sastanka Odbor za branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije kojeg je imenovala obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak održao je sastanka u Virovitici sa koordinacijom braniteljskih udruga Grada Virovitica. Sastanak je vodio predsjednik koordinacije Zvonko Kožnjak. Odbor je osnovan kao stalno radno tijelo župana Virovitičko-podravske županije te je o radu i zaključcima istog koordinaciju upoznao predsjednik Mato Bubaš.

Tijekom rasprave o izloženim obvezama u radu Odbora članovi koordinacije i predsjednici braniteljskih udruga su upoznali, upozorili ili postavili upit oko brojnih pitanja a prije svih da je u Odbor trebalo imenovati predstavnike stradalničke populacije, te da nisu zastupljeni dragovoljci Domovinskog rata i da se na polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima na obljetnicama ne poziva predstavnike udruge prvi Hrvatski redarstvenik kada je organizator Virovitičko-podravska županija.

Zaključak Odbora oko poštivanja zakonskih odredbi za prioritetno zapošljavanje djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja članovi koordinacije su nadopunili prijedlogom da se u taj prioritet obavezno uključe i nezaposleni hrvatski branitelji dragovoljci Domovinskog rata te je istaknut problem zapošljavanja u jednoj školskoj instituciji u Virovitici. Odbor ima zaključak i oko poboljšanja zdravstvene skrbi i tzv. dnevnih pregleda u Općoj bolnici Virovitica sukladno mogućnostima bolnice da se isti organiziraju te da se zaključak nadopuni prioritetom i za članove obitelji poginulih ili nestalih hrvatskih branitelje. Predsjednik koordinacije Zvonko Kožnjak predložio je da se u rad Odbora uključe svih 14 predsjednika braniteljskih udruga članova koordinacije te je naveo iskustva oko pružanja zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje.

Nakon ovog sastanka članovi Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije nastavljaju sastanke sa koordinacijom braniteljskih udruga u Slatini i Orahovici.