U organizaciji Ministarstva gospodarstva i Hrvatske gospodarske komore, a u suradnji sa ŽK Virovitica, održan je seminar na temu: Liberalizacija tržišta roba i usluga.

Grozdana Vuđan, voditeljica Službe za koordinaciju slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu iz Ministarstva gospodarstva govorila je o slobodi kretanja roba na unutarnjem tržištu EU.

Irena Harmina, voditeljica Odjela za razvoj usluga na unutarnjem tržištu iz Ministarstva gospodarstva, govorila je o slobodi pružanja usluga na unutarnjem tržištu EU.

Lidija Švaljek, direktorica Centra za poslovne informacije HGK u Zagrebu, predstavila je Jedinstvenu kontaktnu točku za usluge u RH i EU koja je uspostavljena kao internetski portal pri Centru za poslovne informacije HGK, radi pojednostavljenja administrativnih uvjeta i procedura za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u RH.

Na seminaru je istaknuto, da će Republika Hrvatska, ulaskom u EU, postati dijelom konkurentnog i dinamičnog jedinstvenog unutarnjeg tržišta.

Liberalizacija hrvatskog tržišta i integracija u unutarnje tržište EU, potaknut će gospodarski rast Republike Hrvatske, a veće mogućnosti izvoza postat će važan čimbenik povećanja konkurentnosti malih i srednjih hrvatskih poduzetnika.

Zbog slobodnog kretanja roba, usluga i kapitala, Hrvatska će postati privlačnijom za sve vrste ulaganja, što će doprinjeti porastu investicija, izvoza, trgovine, osobne potrošnje, novih radnih mjesta, odnosno ukupne zaposlenosti, kao i smanjenju troškova poslovanja.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici gospodarskih subjekata s područja Virovitičko-podravske županije, HOK – OK VPŽ, jedinica lokalne i regionalne samouprave, te razvojnih agencija, a svrha seminara je bila pružanje relevantnih i pravovremenih informacija vezanih za slobodu kretanja roba i usluga.