U sklopu projekta ”U srcu Europe” financiranog iz programa IPA INFO 2012 održana je debata za studente pod nazivom To be or not to be na kojoj se raspravljalo o mogućnostima i prilikama zapošljavanja i daljnjeg educiranja u drugim zemljama članicama Europske unije.

Debati su nazočili predstavnici VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije,  studenti 3. godine Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, predstavnici razvojne agencije Požeško-slavonske županije, 8 predstavnika debatnog kluba ”In medias res” te moderatorica debate Aleksandra Pavlović.

Projekt U SRCU EUROPE – IPA INFO 2012 provodi Europski dom Slavonski Brod u suradnji s partnerima s ciljem informiranja i educiranja građana o strategijama, politikama, programima, fondovima i građanskim pravima u Europskoj uniji.

Partneri na provedbi projekta su: Vukovarsko-srijemska županija, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije, VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Televizija Slavonije i Baranje, Vinkovačka televizija, Slavonsko-brodska televizija i Grad Našice.

Projekt je namijenjen mladima s manje mogućnosti, dugoročno nezaposlenima, stanovnicima nerazvijenih i udaljenih ruralnih područja, pripadnicima nacionalnih i etničkih manjina, organizacijama  civilnog  društva, institucijama koje se bave razvojem društvenih zajednica na lokalnoj i regionalnoj razini, predstavnicima poslovnog i javnog sektora, općenito – svim stanovnicima Slavonije.