U maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije, pod predsjedanjem Ane-Marije Petin, u četvrtak, 16. listopada, u 12 sati, održana je konstituirajuća sjednica Koordinacije za ljudska prava Virovitičko-podravske županije.

Nakon konstituiranja Koordinacije za ljudska prava Virovitičko-podravske županije, u skladu s točkama dnevnog reda, prešlo se na razmatranje Poslovnika.

Ostatak sjednice raspravljalo se o raznim temama, kao što su aktivnosti za zaštitu i promicanje ljudskih prava, suradnja s organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, rješavanju predstavki građana i slično.