U Muzej je održana prva radionica „Mikeš“ u sklopu programa „Dva lica naših pričalica“ s čime se Muzej uključio u akciju HMD-a „Muzejske pričalice“ povodom Međunarodnog dana muzeja 18.05.

– Najmlađi članovi Likovnog kluba „Nikola Trick“ upoznali su se s nematerijalnom kulturnom baštinom svoga kraja i „mikeškim“ govorom, zaboravljenim izrazima i starim riječima koje se čuvaju u Muzeju. Uz prezentaciju o „Mikešima“ sudionici su poslušali zanimljivu kratku priču o dolasku „iz Sopolja u Virovticu“ na starom govoru s mnoštvom tuđica i stranih riječi, a koju je ispričala „pričalica“ Antonija Šerer. Nakon pogađanja naglaska riječi, njihovog značenja i odgonetavanja izradili smo svoje „male Mikeše“ te ih odjenuli po svojoj želji. Hvala na suradnji i pričama Antoniji Šerer, Ankici Fijali i klincima kluba. Rekla je kustosica Gradskog muzeja Virovitica Jasmina Jurković Petras.