Još jednu od uvodnih radionica PARK ART akcije Gradskog muzeja Virovitica (koja će biti održana od 24. do 27. kolovoza), ostvarili su ovog puta posjetitelji Darko, Nikolina, Kristina, Zorica, Ivan i Melita kao korisnici Poludnevnog boravka Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i njihova voditeljica, radna terapeutkinja Marina Petrić. U prostoru parka dočekale su ih matrice za otiskivanje motiva biljnog carstva izrađene iz ploča za linorez te iz recikliranog linoleuma.

Ovim priručnim grafičkim tehnikama na natron papiru izradili smo niz vegetabilnih ˝omotača˝ kojima ćemo prekriti dio ˝tkiva˝ našeg Dvorca za vrijeme trajanja PARK ART-a.

Korisnici Poludnevnog boravka kontinuirano sudjeluju već četvrtu godinu za redom u aktivnostima Park arta, a ove godine najavljujemo njihovu autorsku radionicu izrade recikliranih teglica za cvijeće tehnikom mozaika u sklopu programa muzejske akcije u kolovozu.

Uz izložbene aktivnosti Park art muzejske akcije, kao jedan od edukativno-pedagoških sadržaja, najavljujemo i radionicu otiskivanja prirodnih motiva na platnene vrećice u sklopu DIVLJE TISKARE u parku.

PARK ART je projekt Likovnog odjela Gradskog muzeja Virovitica koji povezuje vizualnu umjetnost, kulturu, kreativnost, edukaciju i ekologiju kroz izložbene i pedagoške sadržaje smještene u ambijent parka.

Parkartirajte se nastavlja u kolovozu!