U srijedu 18.06. održana  je sjednica Povjerenstva  za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije na kojoj se raspravljalo o provedenim aktivnostima u ovoj godini te o planovima za nastavak rada u narednom periodu godine. Usvojen je  financijski plan rada i predložene  konkretne aktivnosti  vezane za edukaciju članova i članica Povjerenstva te obilježavanje značajnih datuma vezanih za prava žena  koje proizlaze iz obveza Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.

ravnopravnost spolova

Konstatirano je kako je županijska  Skupština usvojila Poslovnik o radu povjerenstva  koji je objavljen u županijskom glasniku, a koji je  predložen za usvajanje na konstituirajućoj  sjednici Povjerenstva. Istaknuta je važnost promicanje mjera iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, ali isto tako i suradnja s organizacijama civilnog društva te ostalim relevantnim dionicima za uspješnost toga rada s naglaskom na izuzetnu važnost veće afirmacije Povjerenstva u javnosti, ali i važnost  uključivanja Povjerenstva kao savjetodavnog tijela županijske skupštine u njezin rad i donošenje odluka.