U organizaciji VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, danas je u prostorima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, održana završna konferencija IPA CBC HU-HR projekta EU Compass.

EU Compass je jedan od 14 odobrenih projekata iz 2. poziva IPA prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska a u kojima sudjeluje Razvojna agencija VIDRA. U sklopu ovog projekta educirano je 20 osoba za pisanje projekata, održana su 3 informativna dana za EU fondove te razrađeno preko 40 projektnih ideja za nove natječaje. Djelatnice RA VIDRA-e, sudjelovale su na edukaciji za informatore i na dva studijska putovanja u organizaciji vodećeg partnera, Zaklade za razvoj poduzetništva Zala županije, gdje su stekle nova iskustva o mogućnostima koje nudi Europska Unija.

Ukupan iznos projekta EU Compass je 200.487,93 €. Cilj projekta je poticanje razvoja na temelju zajedničkog znanja hrvatskih i mađarskih partnera, izrada baze znanja u pograničnoj regiji, te ojačanje kompetencija malih i srednjih poduzeća, samouprava i civilnih organizacija potrebnih za što uspješniju integraciju u Europsku Uniju.

Nositelj projekta je Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala iz Republike Mađarske, a partneri su: VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, PORA – Razvojna agencija Podravine i prigorja, HGK – Županijska komora Varaždin i Trgovačka i industrijska komora županije Zala.