Suhopolje
snimio Antonio Jurkin

Općina Suhopolje je prijavila na NATJEČAJ za podmjeru 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Borova.

Projektom se želi kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ostvariti jednakomjeran razvoj te omogućiti bolja infrastruktura i podići standard života stanovnicima ruralnih područja.