Jedan od glavnih problema s kojim su se nosili mještani naselja Gornje Predrijevo u općini Sopje godinama je bila opskrba pitkom vodom. Naime, iako kroz naselje prolazi magistralni cjevovod koji je izgrađen prije sedam godina, nije izgrađena sekundarna vodovodna mreža, što je predstavljalo prepreku za priključak na cjevovod i snabdijevanje pitkom vodom. Tada se dogodila pogreška u Urbanističkom planu Općine u kome nije pravilno definirana zona za vodovod pa nije bila moguća gradnja sekundarne vodovodne mreže.

Prepreke za izgradnju vodovodne mreže bile su isključivo administrativne prirode koje su izdavanjem građevinske dozvole u županijskom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša uklonjene te su stvoreni preduvijeti za izgradnju.

Investiranjem Općine Sopje u izgradnju vodoopskrbnog sustava bit će riješen osnovni egzistencijalni problem s kojim su bili suočeni mještani Gornjeg Predrijeva, kao i njihova ovisnost o vremenskim prilikama.