IlustracijaU Ministarstvu gospodarstva održana je Osnivačka skupština Hrvatskog klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora koji obuhvaća čitavo područje Republike Hrvatske a obuhvaća gospodarstvenike, znanstvene i institucije javnog sektora. Na ovaj način su definirani i financirani klasteri u većini zemalja EU.

U Upravni odbor klastera izabrano je čak 4 predstavnika Virovitičko-podravske županije: Danijel Smiljanić direktor PanParketa d.o.o. Čačinci i Mario Abramović direktor Drvenih konstrukcija d.o.o. Voćin kao predstavnici VIRIDIS-a – Drvnog klastera VIrovitičko-podravske županije te Tomislav Tolušić, župan Virovitičko-podravske županije koji u klasteru predstavlja jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ivan Slamić, direktor Tvina d.o.o. izabran je na mjesto dopredsjednika  Hrvatskog klastera konkurentnosti, a predsjednik je Marijan Kavran, predstavnik Klastera sjeverozapadne Hrvatske.  Uloga ovog klastera je jačanje konkurentnosti drvnoprerađivačke industrije, aktivno korištenje i povezivanje sa znanstvenim institucijama kako bi ostvarili bolji finalni proizvod, novozapošljavanje ali smanjenje troškova rada članica klastera. Klasteri će se financirati kroz OP za regionalnu konkurentnost sredstvima EU fondova.