U srijedu, 26. rujna s početkom u 11,00 sati, u Noskovačkoj Dubravi ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović uz prisutstvo župana Virovitičko-podravske županije Tomislava Tolušića i ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima Virovitičko-podravske županije Tatjane Arnold Sabo otvoriti će novi Informativno edukativni centar koji je obnovljen u sklopu Projekta Integracije u EU Natura 2000. Radovi na obnovi Ljetnikovca grofa Draškovića u Noskovačkoj Dubravi započeti su u veljači ove godine, a dovršeno je postavljanje novog krovišta, uređeno potkrovlje i sve unutarnje prostorije. Nakon obnove, zgrada će se i nadalje koristiti kao Područna škola, ali i kao Informativno edukativni centar za potrebe rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, u kojem će biti moguće provoditi program „škola u prirodi“.

Projekt je vrijedan 2,2 milijuna kuna, a nominirala ga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija je prva županija u Hrvatskoj koja je potpisala sporazum u sklopu programa Natura 2000, a sporazum o suradnji za projekt Integracije u EU Natura 2000 potpisao je virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić.