U Gradskom muzeju Virovitica večeras je otvorena izložba “Jajce kraljevski grad”. Riječ je o izložbi koja je realizirana povodom zaključivanja Sporazuma o suradnji Općine Jajce i Grada Virovitice čime je izgrađen put trajnoj suradnji i prijateljstvu na gospodarskom, kulturno-umjetničkom i športskom planu ovih dvaju gradova.

U svrhu poticanja veće suradnje prijatelji iz Jajca večeras su Virovitičane upoznali s bogatstvom kulturne baštine grada Jajca te upriličili izložbu u Gradskom muzeju Virovitica „Jajce kraljevski grad“ koja je bila predstavljena u sjedištu UNESCO-a u Parizu, a potom su je između ostalog vidjeli i građani Sarajeva, Göteborga, Stockholma i Zagreba.

Posjetioci izložbe mogu proći kroz vjekove i događaje u Jajcu i upoznati se s brojnim znamenitostima grada prijatelja smještenog na obalama rijeka Vrbasa i Plive čiji centar ukrašava jedan od 12 najljepših slapova na svijetu.