Ovo su automobili koji su se pojavili na najavljivanoj izložbi odtimera Fićo kluba Međimurje.