620

Prema informacijama dobivenim od čitateljice Virovitica.info portala, skupina mladih koja se zabavljala na Virovitičkim ribnjacima, odlučila je nadopuniti svoju zabavu na način da su labudove gađali petardama i svijetlećim raketama. U trenutku javljanja na ribnjacima je u tijeku neki oblik partya čiji zvuci sve do devetog ribnjaka.

Čitateljica je poslikala automobile čije tablice glase na Zagreb i Viroviticu.

2

1