Gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš sa suradnicima primio je u gradskoj vijećnici predstavnike tvrtke Energy 9 d.o.o. Slatina, Zvonimira Vugrinca i Damira Šoića koji su prezentirali projektnu dokumentaciju za izgradnju kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu, za koju su pokrenuli postupak dobivanja Potvrde Glavnog projekta.

 Energana se gradi u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“, na zemljištu kupljenom od Grada Slatine, površine 1,7 ha. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 20.000.000 eura, a početak izgradnje prema izjavi investitora planiran je za listopad ove godine.

Toplinska energija isporučit će se korisnicima u poslovnoj zoni Trnovača i tvrtkama u blizini iz prehrambene i drvne industrije, koje će korištenjem jeftinije topline iz bioelektrane biti efikasnije i konkurentnije u poslovanju. Realizacijom projekta zaposlit će se neposredno oko 10 radnika. Povoljnom cijenom isporučene toplinske energije bioelektrana bit će generator razvoja poslovne zone, te neće imati negativnog utjecaja na okoliš.