Na parkirališnom prostoru supermarketa „Plodine“ u Virovitici, Vukovarska cesta bb, gradi se pomoćna građevina- montažna samoposlužna autopraonica, za koju je izdana odgovarajuća dokumentacija za gradnju od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, odnosno lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta.

Investitor je Autopraonica „Slap“, vl. Mile Pocrnić iz Virovitice. Autopraonica će se sastojati od 2 dijela, na ukupnoj površini od250 m2, odnosno od montažne nadstrešnice tlocrtne površine96,96 m2za istovremeno pranje 3 automobila, te od površine veličine45 m2sa 2 mjesta za usisavanje vozila.

Pristup predmetnoj građevini sa javne prometne površine je preko parkirališta Supermarketa Plodine na kojem se i nalazi. (vt.hr)