Od četvrtka, 23. studenoga od 06 sati do petka, 24. studenog do 06 sati, na području cijele policijske uprave, biti će proveden 24-satni nadzor brzine kretanja vozila.

Ovaj pojačani nadzor brzine kretanja vozila će, između ostalih, biti vršen na lokacijama i dionicama cesta predloženima od strane građana, za koje su smatrali da bi policija na njima trebala vršiti nadzor brzine uređajima za nadzor brzine.

Osim građana koji su bili u prilici prijaviti se za osobno uključivanje u provedbu pojačanog postupanja, u nadzor brzine kretanja vozila sa policijskim službenicima se mogu uključiti i predstavnici medija.